Bột nano kim loại

Vật liệu nano là vật liệu có kích cỡ khoảng từ 1 tới 100nm. Nó có tính chất vật lý và hóa học đặc biệt, khác hẳn với các vật liệu thông thường. Bột nano kim loại là vật liệu nano không kích cỡ với hoạt tính và diện tích bề mặt riêng lớn. Chúng khác với vật liệu macro và nguyên tử đơn về tính chất quang học, điện, nhiệt, cơ khí, từ tính và hóa học.

Bột nano kim loại sản xuất bởi công ty là vật liệu có kích cỡ hạt tiêu chuẩn cũng như độ phân tán tốt. Nó có thể dùng như chất xúc tác trong phản ứng hóa học và hiệu quả xúc tác cao hơn nhiều so với chất xúc tác thông thường. Hoạt động như vật liệu điện cực, sản phẩm cải thiện đáng kể hiệu quả xả.

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp chuyên dụng bột nano kim loại tại Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm bình phản ứng, phốt cơ khí chịu nhiệt độ và áp suất cao, Hệ thống tách bằng khí nén, máy trộn cát, v.v…

Sản phẩm liên quan
Bột nano kim loại | Bột kích cỡ nano