Bột nano bạc

Bột nano bạc màu đen và hình cầu. Không có sự kết tụ đáng kể. Nó có thể dử dụng như vật liệu kháng khuẩn ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe, thuốc và sợi tổng hợp, v.v… Với diện tích bề mặt lớn và chức năng tự xúc tác cao, nó có thể thấp thụ trên bề mặt tế bào vi khuẩn và cản trở quá trình trao đổi chất thông thường và sinh trưởng của vi khuẩn. Ứng dụng hạt nano bạc trong phản ứng như oxi hóa etylen hoặc oxi hóa cồn để sản xuất aldehyt có thể tăng cường đáng kể tốc độ cũng như hiệu quả phản ứng. Hồ điển tử với hiệu quả cao có thể được chế tạo bởi hạt nano bạc. Đây cũng là lợi thế cho quá tình tối ưu hóa công nghệ vi điện tử. Ngoài ra, bột nano bạc siêu tinh có thể sử dụng cho việc nhuộm tế bào và chẩn đoán di truyền trong dược phẩm sinh học.

Kết quả kiểm tra TEM

Phân bố kích cỡ hạt

Thành phần hóa học
Grade Thành phần hóa học/%
O Tạp chất Ag
FAgN-20 < 0.1 < 0.3 Margin
FAgN-50 < 0.01 < 0.3 Margin
FAgN-80 < 0.01 < 0.3 Margin
Lưu ý: Tạp chất bao gồm B, Al, Si, Cr, Mn, Fe, Cu, Co, Ni, Mo, W, P, C, S và các nguyên tố khác. Thành phần hóa học của tạp chất có thể được cung cấp theo nhu càu của khách hàng.
Tính chất vật lý
Grade Đường kính trung bình/nm Diện tích bề mặt riêng/(m2/g) Mật độ biểu kiến/(g/cm3)
FAgN-20 < 30 >20 0.04~5
FAgN-50 ≥30~60 >15 0.05~0.7
FAgN-80 ≥60~100 >8 0.06~0.8

Là nhà sản xuất và cung cấp bột nano bạc nhiều kinh nghiệm tại Trung Quốc, công ty chúng tôi cũng cung cấp bột nano niken, phốt cơ khí có khuấy đáy, hệ thống trộn và nghiện mịn hóa chất nông nghiệp, máy trộn cát kiểu ngang, v.v…

Thông tin phản hồi