Bình phản ứng kiểu ngang

Tại Miyou, chúng tôi tạo ra nhiều loại bình phản ứng kiểu ngang theo yêu cầu của khách hàng. Bình phản ứng hóa chất tự tạo của chúng tôi có cấu trúc ngang với dung tích nhỏ hơn 30m³. Nếu bạn cần bình phản ứng nay, hãy gọi hoặc gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tối ưu dựa trên nhu cầu bạn cần.

Thông tin phản hồi