Bể chứa

Bể chứa được lắp đặt chủ yếu sau thiết bị nén khí để trữ khí. Là một trong nhưng phụ kiện máy khí nén cần thiết, bể chứa giúp tiết kiệm năng lượng cho máy nén khí và ổn định áp suất.

Thông tin phản hồi