Bình trộn áp suất cao với phốt cơ khí

Bình trộn là sự phối hợp hoàn hảo của bình áp suất, máy trộn/máy khuấy và phốt cơ khí. Trong thiết bị trộn bọc kín, máy trộn có thiết kế ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn. Công suất của máy chỉ bằng 65% so với máy trộn thông thường. Ngoài ra, thiết kế phốt cơ khí giúp tăng tuổi thọ của máy trộn hóa chất thêm hơn 30%. Trước khi vận chuyển, bình trộn sẽ được kiểm tra nhằm đảm bảo 100% đạt chất lượng. Chúng tôi cũng sử dụng công cụ đặc biệt để cố định thiết bị khi vận chuyển.

Thông tin phản hồi