Phốt cơ khí kiểu ngang có khuấy đáy

Với độ chính xác lắp đặt cao, phốt cơ khí kiểu ngang và có khuấy đáy FMY.X được ứng dụng cho môi trường cần khuấy đáy với độ nhớt cao, kiểu ngang và polymer hóa nghiêng. Cấu trúc trọng tâm giúp loại bỏ tác động âm gây bởi góc polymer hóa dựa theo vật liệu.

Phốt cơ khí có thể được sử dụng để bịt các môi trường tinh thể, huyền phù, polypropylene, polyetylen. Nhiệt độ hoạt động từ -40℃ tới 180℃ (350℃) và tốc độ quay nhỏ hơn 2m/s. Sản phẩm có thể đảm bảo áp suất cao tới 1.6Mpa. Chú ý rằng khí áp suất vượt quá 0.6Mpa, cần sử dụng thiết bị cân bằng áp suất.

Thông số kỹ thuật

Là nhà sản xuất và cung cấp phốt cơ khí kiểu ngang và có khuấy đáy tại Trung Quốc, chúng tôi cũng cung cấp phốt cơ khí cho thiết bị khử lưu huỳnh, bình phản ứng bằng thép không gỉ, máy nghiền siêu mịn tầng sôi, bột nano đồng, v.v…

Thông tin phản hồi