Phốt cơ khí có khuấy đáy và kiểu ngang

Phốt cơ khi có khuấy đáy và kiểu ngang có thể sử dụng để bịt các môi trường tinh thể, huyền phù, polypropylene, polyetylen. Với cấu trúc trọng tậm, máy thích hợp cho khuấy đáy, kiểu ngang và polymer hóa nghiêng. Với nhiệt độ hoạt động từ -40℃ tới 180℃ (350℃), thiết bị có thể chịu được áp suất từ 0.1 tới 6.4Mpa và tốc độ quay nhỏ hơn 2m/s. Khi áp suất lớn hơn 0.6Mpa, thiết bị cân bằng cần được sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Miyou Group là nhà snar xuất phốt cơ khí khuấy đáy và kiểu ngang tại Trung Quốc. Công ty còn cung ứng phốt cơ khí cho máy trộn cát, hệ thống trộn và nghiền mịn, bột nano kim loại, máy trộn cát kiểu ngang, v.v…

Thông tin phản hồi